FAQ Seksuologie

Hoe vaak komen seksuele problemen voor bij mannen en vrouwen?

Uit epidemiologisch onderzoek in Nederland in 2006 blijkt 17% van de mannen en 20% van de vrouwen een seksueel probleem te hebben. Dit leidt in 30% tot een zorgcontact en is dus vaak niet zichtbaar in de spreekkamer.

Bron: Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Rutger Nisso Groep studie nr. 9.

Welke seksuele problemen komen het meest voor bij mannen en vrouwen?

Het vóórkomen van problemen met het seksueel functioneren is in 2006 onderzocht. Een seksuele disfunctie wordt gedefinieerd als een stoornis in een van de vier fasen van de seksuele responscyclus (verlangen, opwinding, orgasme, ontspanning) of door pijn bij seks. Daarbij geldt dat de frequentie waarmee ze voorkomen en de ervaren last belangrijke criteria zijn of er sprake is van een seksuele disfunctie. Verder is conform de DSM-IV ook informatie nodig over de bestaansduur, etiologie, comorbiditeit en context. Het probleem dat door de mannen (alle leeftijden) het meest wordt genoemd is het voortijdig orgasme; bij 21% komt dit probleem voor, en ruim 10% heeft hier ook last van. Erectieproblemen komen bij ruim 10% van de mannen regelmatig voor, en 8% heeft hier ook last van. Bij vrouwen zijn orgasmeproblemen en lubricatieproblemen de belangrijkste seksuele disfuncties. Ruim 26% van de vrouwen heeft regelmatig orgasmeproblemen en 10% heeft er ook last van. Ongeveer 13% van de vrouwen heeft lubricatieproblemen, 9% heeft er last van.

Bron: Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Rutger Nisso Groep studie nr. 9.

Welke medicijnen veroorzaken seksuele disfuncties?

Belangrijke groepen zijn neuroleptica, antidepressiva, de thiazide-diuretica en de niet-slectieve bètablokkers. Maar ook hormonen en cholesterolverlagende geneesmiddelen kunnen seksuele disfuncties veroorzaken. Zie voor overzicht bijgevoegde kaart. Er is veel minder onderzoek gedaan naar seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen bij vrouwen. Theoretisch zouden de meeste bijwerkingen evenzeer van toepassing kunnen zijn bij vrouwen in de verschillende fases van haar responscyclus.

Lees verder: kaart seksuele bijwerkingen geneesmiddelen (PDF).

Welke behandeling is de eerste keus bij ejaculatio praecox?

Dat hangt af van de aard van de ejaculatio praecox. Is deze primair en levenslang dan is medicatie noodzakelijk indien gewenst. In het geval dat de ejaculatio praecox secundair is dan is geruststelling of een seksuologische behandeling nodig en een enkele keer een medische behandeling gericht op de oorzaak.

Lees verder: ejaculatio praecox (PDF)

Wat is de zin om het testosteron te bepalen bij mannen of vrouwen met seksuele problemen?

Bij vrouwen is het niet zinvol om bij een klacht als verminderd seksueel verlangen het testosteron te bepalen. Metingen zijn onbetrouwbaar en vrouwelijke seksualiteit correleert niet met de androgeenstatus. Slechts bij de groep vrouwen na een iatrogene menopauze is suppletie van testosteron (zonder testosteronbepaling) zinvol. Bij mannen is testosteronbepaling soms wel zinvol (zie noot 13 NHG Standaard Erectiele disfunctie).

Lees verder: Seksuele problemen na iatrogene menopauze. Oorzaken, diagnostiek en
Behandelmogelijkheden (PDF)