Voorschrijven abortuspil door huisarts uitgesteld

Bericht NHG 1 februari:

Voorschrijven abortuspil door huisarts uitgesteld

In 2022 hebben de Eerste en Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee het voor huisartsen mogelijk wordt om zonder vergunning de abortuspil te kunnen voorschrijven. Inmiddels is duidelijk dat de inwerkingtreding van de wetswijziging niet vóór 1 januari 2025 zal zijn. 

Eerder dan 2025 blijkt vanuit Den Haag niet haalbaar te zijn. Tot de inwerkingtreding mag een huisarts de abortuspil niet voorschrijven, omdat het tot de officiële bekendmaking nog onder de huidige wetgeving valt.

Abortuspil valt onder extra aanbod

Huisartsen die dat kunnen en willen, mogen de abortuspil na bekrachtiging van de wet veilig en effectief voorschrijven. Het wetsvoorstel stelt daar wel eisen aan, vooral over scholing. Omdat de abortuspil onder het extra aanbod valt, maakt het NHG hier geen scholing voor. Dat doet de expertgroep SeksHAG. Naar verwachting is de scholing in het najaar gereed. We informeren je hierover en over de precieze eisen als het wettelijke traject is afgerond.