Toolkit Overtijdbehandeling door de huisarts

Recent is er juridisch ruimte voor de huisarts om zelf de overtijdbehandeling mogelijk te maken.
Samen met abortusartsen, gynaecoloog, apotheker en kaderhuisartsen urogynaecologie hebben we een Toolkit ontwikkeld zodat de huisarts zelf aan de slag kan.

Scholing

Patiënteninformatie

Naslag

Heeft u vragen of behoefte aan face-to-face groepsnascholing, benader ons gerust.

Nascholing en naslag over seksuele gezondheid

Maak seksuele klachten bespreekbaar in uw praktijk!

Seks. Een onderwerp dat vaak gepaard gaat met schaamte of taboe, zowel aan de kant van de patiënt als die van de dokter. Ter ondersteuning van de nieuwe NHG-Standaard Seksuele klachten heeft het NHG in samenwerking met Rutgers en de SeksHAG diverse praktische materialen ontwikkeld. Hieronder een overzicht:

Nascholing bij u in de regio?

Neem contact op met uw regionale huisarts-expert uit de seksHAG. De lijst met experts vindt u hier (pdf)