Over seksHAG

Wat doet de seksHAG

De Huisarts Adviesgroep Seksuele Gezondheid biedt advisering, scholing, onderzoek en richtlijnontwikkeling om de zorg rond seksuele gezondheid te verbeteren.

Missie, visie en achtergrond (PDF)

Inleiding

De NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid bestaat uit huisartsen met een bijzondere interesse en specifieke deskundigheid op het gebied van soa/hiv, seksuologie en anticonceptie. De expertgroep wil een belangrijke bijdrage leveren aan een kwalitatief sterke eerstelijnszorg ten aanzien van de zorg voor seksuele gezondheid en deze zorg goed positioneren binnen de huisartsgeneeskunde. Seksuele gezondheid is een relatief nieuw begrip en omvat drie gebieden: soa, anticonceptie en seksuologie. De toenemende aandacht voor seksuele gezondheid, zowel maatschappelijk als in de gezondheidszorg, vraagt om up-to-date en betrouwbare informatie voor huisartsen. Deskundigheid en een goede organisatie van de zorg zijn dan van groot belang om de huisartsgeneeskundige zorg op het gebied van seksuele gezondheid te bevorderen. De expertgroep Seksuele Gezondheid is een expertgroep van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG).

Doelstelling

De expertgroep wil de kwaliteit van zorg verbeteren voor patiënten met vragen of problemen op het gebied van hun seksuele gezondheid en een betere positionering van seksuele gezondheid binnen het huisartsgeneeskundig handelen.

Samenstelling en oprichting

De NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid komt voort uit twee bestaande organisaties namelijk de huisarts-soa/hiv-consulenten en de Stichting ter bevordering van de Seksuologie in de Huisartsenpraktijk. Daarmee is het de oudste expertgroep van het NHG! Vanaf het begin van de jaren negentig hebben beide groepen huisartsen zich ingezet voor kwaliteit van zorg op het gebied van soa, hiv/aids, seksualiteit/seksuologie en anticonceptie. Vanaf 16 april 2009 willen de twee organisaties zich nadrukkelijk presenteren als één expertgroep. Per 1 oktober 2009 is de expertgroep een officiële NHG-expertgroep.
De leden zijn huisarts en hebben aantoonbare ervaring en specifieke deskundigheid op het gebied of een deelgebied van seksuele gezondheid in de eerste lijn. Het zijn huisartsen die collega-huisartsen en huisartsen in opleiding adviseren en nascholen ten aanzien van seksuele gezondheid. Dit voor een versterking van de eerstelijnszorg op dit deelgebied van de huisartsgeneeskunde. Daarnaast nemen zij deel aan richtlijnontwikkeling en samenwerkingsafspraken en willen zij een bijdrage leveren aan kwaliteit van zorgprojecten.

Achtergrond en taken

Vragen en problemen op het gebied van seksualiteit zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar in de spreekkamer. De opinio communis is wel dat huisartsen vaker bij patiënten zouden moet vragen naar problemen, vragen of klachten over hun seksuele gezondheid. Patiënten zelf vinden het lastig seksuele problemen te vertellen aan hun huisarts bijvoorbeeld uit schaamte of onzekerheid. Huisartsen lijken seksualiteit te weinig routinematig na te vragen bij bijvoorbeeld chronisch zieken, medicatie of huidproblemen. Toch worden seksuele problemen gerekend tot de taakopvatting van de huisarts en patiënten stellen het op prijs als hun huisarts informeert naar problemen ten aanzien van seksualiteit. Epidemiologische gegevens over het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen en seksuele problemen onderschrijven het belang dat huisartsen actief seksualiteit bespreekbaar maken.
De NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid wil een ondersteunende groep zijn in de zorg voor seksuele gezondheid in Nederland. Daaronder vallen de volgende taken:

  1. Gevraagd en ongevraagd advies geven over huisartsgeneeskundige zorg met betrekking tot seksuele gezondheid.
  2. Advies geven ten aanzien van nascholing en onderwijs, de implementatie van nieuwe kennis en complexe medische vraagstukken op het gebied van seksuele gezondheid.
  3. Het organiseren van nascholing en onderwijs voor huisartsen, huisartsen in opleiding en ander zorgverleners op het gebied van de seksuele gezondheid.
  4. Initiëren en stimuleren van onderzoek naar seksuele gezondheid in de huisartsenpraktijk.
  5. Bevorderen van samenwerking tussen zorginstanties die zich bezighouden met seksuele gezondheid.
  6. Ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en werkafspraken voor seksuele gezondheid in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Jaarverslag