Nieuw artikel in NtvG: Huisartsenzorg voor transgender en genderdiverse personen

Met de toenemende vraag naar transgenderzorg komt vrijwel elke huisarts hiermee in aanraking. De zorgvraag van transgender en genderdiverse personen wordt vaak beantwoord met een verwijzing naar een genderpoli, waar de wachttijden kunnen oplopen tot drie jaar. Het is belangrijk te begrijpen dat de zorgbehoefte breder is dan hormonale of chirurgische behandelingen. Een deel van de zorgbehoefte blijkt namelijk binnen de reikwijdte van de huisartsgeneeskundige zorg te vallen, bijvoorbeeld ondersteuning bij cyclusregulatie. Momenteel wordt deze zorg niet geboden totdat een patiënt in beeld is bij de genderpoli. In dit artikel voorzien wij huisartsen van hulpmiddelen bij de ondersteuning van transgender en genderdiverse personen. Het is niet het doel dat de huisarts fungeert als oplossing voor wachttijdproblemen of als vervanging, maar om aandacht te besteden aan de zorgbehoeften op het gebied van huisartsgeneeskunde bij deze groep patiënten. Lees het volledig artikel hier