Bericht GGD: toename shigellose bij mannen die seks hebben met mannen

  • De afgelopen weken ontvangt de GGD Amsterdam meerdere meldingen per week van shigellose bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Deze toename past binnen een toename van Shigella sonnei clusters onder MSM in Europa. Onder MSM wordt Shigella met name via oro-anaal seksueel contact overgedragen. Van alle Shigella meldingen landelijk was de afgelopen maand ongeveer een derde afkomstig uit Amsterdam.
  • Opvallend in de meldingen is de relatief hoge resistentie (ruim de helft van de gekweekte Shigella bacteriën in het Streeklaboratorium) tegen verschillende antibiotica, waaronder ciprofloxacine, azitromycine en cotrimoxazol.
  • Benadrukken hygiëne-advies bij MSM en voorlichting m.b.t. shigellose
    We vragen huisartsen om bij de voorlichting aan MSM het belang van goede algemene hygiënemaatregelen, ook bij sekscontacten te benadrukken, zie Shigella | Man tot Man. Ook is het van belang duidelijk uit te leggen wat MSM moeten doen bij (evt. bloederige) diarree: contact op nemen met de huisarts, handen wassen na toiletgebruik en voor het eten, onthouding van seksuele handelingen bij buikklachten en/of (bloederige) diarree. Dit met als doel om besmetting naar anderen te voorkomen.
  • PCR en kweek incl. antibiogram bij antibiotische behandeling
    We adviseren huisartsen om bij een wens tot antibiotische behandeling van (vermoedelijke) shigellose faeces in te sturen voor Shigella PCR en kweek (met antibiogram) alvorens te starten met antibiotica om de antibiotische behandeling te leiden. In de meeste laboratoria wordt er automatisch gekweekt als de PCR positief is. Check dit bij de arts-microbioloog als u hierover vragen heeft.