Bericht GGD: nieuwe gevallen mpox

 • Eind augustus zijn bij de GGD Amsterdam drie nieuwe mpox gevallen gemeld. Voor
  zover uit het bron- en contactonderzoek blijkt, bestaat er geen relatie tussen deze
  meldingen. In veel gevallen gaat het om anonieme sekscontacten, ook tijdens Pride
  Amsterdam. Eén van de mannen was eerder gevaccineerd.
 • De vaccinatiecampagne voor mpox loopt binnenkort ten einde. Tot eind september
  kunnen MSM bij de GGD Amsterdam een eerste vaccinatie halen.
 • Mannen kunnen zelf beoordelen of ze voldoen aan één of meer van onderstaande
  voorwaarden voor vaccinatie. In aanmerking komen mannen die seks hebben met
  mannen die:
  o PrEP gebruiken of voor PrEP op de wachtlijst staan.
  o Het afgelopen half jaar met meer dan 10 mensen seks hadden.
  o Seks hebben op sekslocaties of -feesten.
  o Aan groepsseks doen.
  o Hiv hebben en bij controles bij de hiv behandelaar op hepatitis C worden getest.
 • Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden voor de vaccinatie is beschikbaar via deze
 • link: https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/mpox/mpox-vaccinatie/.