Nieuw protocol NVDA Soa-consult/ seksuele gezondheid

Dit protocol is geschreven door de NVDA-Expertgroep Seksuele Gezondheid en is bedoeld als richtlijn bij het delegeren van een deel van de SOA consulten van het spreekuur van de huisarts naar het spreekuur van de (SOA doktersassistent(en)/praktijkondersteuner(s).