Artikel NTvG Medicamenteuze zwangerschapsafbreking door huisartsen

In deze klinische les wordt ingegaan op medicamenteuze zwangerschapsafbreking. Een voorgenomen wetswijziging geeft huisartsen meer mogelijkheden om ongewenst zwangere vrouwen te helpen. Sommige huisartsen hebben al ervaring met de overtijdbehandeling en zien dat sommige situaties speciale aandacht vragen. Deze situaties worden beschreven aan de hand van 2 casussen.

https://www.ntvg.nl/artikelen/medicamenteuze-zwangerschapsafbreking-door-huisartsen