Monkeypox (apenpokken) – vaccinatie van PrEP gebruikers in zorg bij de huisarts

Het aantal besmettingen met monkeypox in Nederland loopt op, nieuwe infecties worden vooral gezien in de groep transmensen en mannen die seks hebben met mannen die PrEP gebruiken en bij mensen die leven met hiv en die vaak soa hebben. Omdat er helaas onvoldoende monkeypox-vaccin beschikbaar is om iedereen te vaccineren, heeft de minister dan ook besloten nu alleen deze groepen te vaccineren.

De GGD is al begonnen met de vaccinatie van PrEP-gebruikers die bij hen zelf in zorg zijn, ze starten met kleine aantallen om de logistiek te beproeven. In de loop van de week zullen zij de aantallen vaccinaties uit gaan breiden, als dit loopt gaan ze ook de mensen die PrEP gebruiken via de huisarts en de mensen die leven met hiv én die een groot risico op soa hebben uitnodigen voor vaccinatie.

Op dit moment wordt de procedure uitgedacht hoe huisartsen hun PrEP-gebruikers naar vaccinatie kunnen leiden. Vanwege privacy wetgeving is het niet mogelijk direct een bestand aan te leveren aan de GGD. Er zal een brief komen die de huisarts aan geselecteerde patiënten door dient te sturen, waarmee iemand zich vervolgens voor vaccinatie bij de GGD kan melden. De precieze inhoud van de brief en de verdere gang van zaken is nu nog niet duidelijk, voornamelijk omdat de GGD op dit moment nog geen IT-structuur heeft die voor de registratie en uitnodiging gebruikt kan worden.

Mocht stickers printen ingewikkeld zijn, de brief wordt zo opgesteld dat ie ook bedrukt kan worden met NAW en een stukje eronder de BSN en in een vensterenvelop kan worden gestopt.

Wat kunt u in de tussentijd doen?

Een selectie maken van patiënten die PrEP krijgen van de huisarts, die nog geen monkeypox hebben gehad en die ook nog geen monkeypox-PEP hebben gehad (een monkeypox vaccinatie na contact met iemand met monkeypox).

De gemakkelijkste manier voor een eerste selectie is via de ATC code van emtricitabine/tenofovir, J05AR03, draai de groep uit die dit middel de afgelopen twee jaar heeft voorgeschreven gekregen. Verwijder uit deze lijst de mensen die al monkeypox hebben gehad en de mensen waarvan u weet dat ze al monkeypox-PEP hebben gekregen.

GGD-en zullen met een standaardbrief komen, deze zullen waarschijnlijk genummerd aangeleverd worden. Deze bevatten een ruimte waarop NAW gegevens van de geselecteerde patiënten én het BSN nummer dienen te komen, ófwel geprint, ófwel met een sticker. Deze ruimte zal zó worden gepositioneerd dat de brief verzonden kan worden in een vensterenvelop.

Kijk vast, eventueel samen met uw his-leverancier hoe u deze brieven kunt bedrukken of hoe u stickers kunt uitdraaien. Mocht u de brieven willen verzenden in een venster envelop, let er  dan op dat de print of de sticker een tussenruimte hebben tussen NAW-gegevens en het BSN-nummer, zodat dit laatste niet via het venster zichtbaar is.

U kunt ervoor kiezen de brieven naar het huisadres van uw PrEP-gebruikers te versturen, u kunt er ook voor kiezen uw patiënten een mail te sturen waarin u hen vraagt de brief op te komen halen op de praktijk.

Maak dus niet zelf een brief, deze wordt door de GGD aangeleverd.

Mensen die leven met hiv

Mensen die leven met hiv én die een hoog risico op soa hebben worden door hun hiv behandelaar geselecteerd. Zij zullen via de hiv-behandelaar een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD krijgen.

GGD en NHG SeksHAG