Informatiebericht monkeypox

  • In de afgelopen weken zijn de monkeypox vastgesteld binnen diverse plekken in Europa. Ook in Nederland zijn er enkele gevallen bekend. Onder de recente patiënten zitten opvallend veel mannen die seks hebben met mannen maar het beperkt zich er niet toe. Er is nog veel onbekend met betrekking tot ziektelast, overdracht en risicogroepen van Monkeypox zoals deze nu gezien wordt in verschillende niet-endemische landen. Daarom is het essentieel om nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen, verdachte gevallen te kunnen isoleren en maatregelen, zoals monitoring en quarantaine, te nemen bij contacten om verdere verspreiding te voorkomen. Behandelend huisartsen wordt gevraagd bij een geval van een verdenking op Monkeypox meteen contact op te nemen met de GGD afdeling infectieziektebestrijding.
  • De ziekte begint vaak met griepachtige klachten als koorts, hoofdpijn en moeheid. Na 1 tot 3 dagen volgt een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2 tot 3 weken van de huid vallen. 
  • Aan zorgverleners wordt geadviseerd om mondkapjes en handschoenen te dragen bij lichamelijk onderzoek. 
  • Voor diagnostiek: pcr blaasje + keel swab, evt ook anaal (op virusmedium). Overleg met uw regionale GGD over de gang van zaken in uw regio. 
  • De incubatietijd is maximaal 21 dagen. De quarantaine is ook 21 dagen. Gerekend vanaf het laatste contact met de index patiënt. Dit geldt ook voor personen die gevaccineerd zijn tegen de pokken. 
  • Omdat er geen volledige duidelijkheid is over de exacte transmissieroutes en de daaraan verbonden risico’s is het advies aan hoogrisicocontacten (zoals seksuele contacten, huisgenoten, en personen die zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen contact hebben gehad met huidlaesies, of langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een patiënt zijn geweest) om uit voorzorg in thuisquarantaine te gaan, dagelijks hun temperatuur te meten en hun gezondheidstoestand in de gaten te houden. 
  • Op geleide van nader beschikbare informatie over besmettingsroutes en besmettelijkheid zal de quarantaine als maatregel worden aangepast of opgeheven. 
  • Er is PEP beschikbaar bij GGD: 3e generatie pokkenvaccin.
  • Vanaf zaterdag 21 mei 2022 is Monkeypox aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dat betekent dat het vaststellen van Monkeypox of het vermoeden daarvan vanaf heden onverwijld gemeld moet worden bij de GGD.
  • Het beleid voor laagrisicocontacten is verder in ontwikkeling.