Nieuwe Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap

Er is een nieuwe versie van de aangescherpte Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap verschenen. Het is een gezamenlijk product van Rutgers, Fiom en het Ministerie van VWS.

De Leidraad is aangescherpt in het kader van preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschappen en zwangerschapsafbrekingen. De SeksHAG gaat samen met het NHG en VWS aan de slag met een implementatieplan. Met dat plan kan de primaire en secundaire preventie van onbedoelde zwangerschap verder vormgegeven worden.

Download de Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap.