Jaarverslag seksHAG 2018

In 2018 hebben de leden van de seksHAG wederom met verve bijgedragen aan de kwaliteit van huisartsgeneeskundig handelen op het gebied van seksuele gezondheid. Leden van de groep verzorgden nascholingen voor meer dan 2000 huisartsen, aiossen en assistenten.

SeksHAG heeft in 2018 PrEP nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en op de agenda van huisartsen gezet. Leden van de seksHAG waren betrokken bij 25 publicaties rondom seksuele gezondheid en leverden input en adviezen bijvoorbeeld voor de Commissie PrEP en het Nationaal actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid. Tevens is de SeksHAG betrokken geweest bij de discussie en de plannen rondom de abortuspil.

Hebt u vragen of adviezen voor ons? Graag! Neem gerust contact op via de vragenrubriek.

Meer informatie

Jaarverslag 2018