Jaarverslag seksHAG 2015

Het jaar 2015 stond voor ons in het teken van het landelijke NHG congres ‘Onder belicht; over urogynaecologie en seksuele gezondheid’. Het was voor het eerst dat het thema seksualiteit ‘plenair’ in de schijnwerpers stond. De seksHAG heeft hierbij nadrukkelijk acte de présence gegeven, zowel in de organisatie als in de uitvoering van plenaire sessies en workshops. Het congres was met 2200 huisartsen het grootste en best geëvalueerde NHG congres tot nu toe.

Daarnaast zijn door leden van de seksHAG in 2015 vele (regionale) nascholingen georganiseerd. Er verschenen 43 publicaties in 2015, alsook de standaard Seksuele Klachten. Tezamen met de Standaard het SOA consult is daarmee het domein soa, hiv en seksualiteit binnen huisartsgeneeskunde geborgd. Dit jaarverslag geeft verantwoording over het bestaansrecht van de seksHAG en illustreert de bijdrage die een expertgroep kan spelen voor de kwaliteit van huisartsgeneeskundig handelen.    

Jan van Bergen