Is het coronavirus seksueel overdraagbaar?

De overdracht van het coronavirus tijdens seks kan gemakkelijk plaatsvinden, maar overdracht door seks als gevolg van langdurig persisterend en infectieus virus in semen is niet bewezen en behoeft nader onderzoek.

Soa Aids Nederland heeft harm-reduction-adviezen geformuleerd voor de preventie van corona en soa’s bij (hervatten van) seksueel contact. Maar wat is (nu) bekend over seksuele overdracht van corona? Hoe groot is de kans op seksuele transmissie? Dit Seksoa artikel beschrijft wat bekend is over de risico’s van overdracht van het huidige coronavirus SARS-CoV-2 bij seksuele interactie.

Artikel van Soa Aids Nederland

Is het coronavirus seksueel overdraagbaar?
Auteurs: Jan van Bergen en Hanna Bos
Publicatiedatum: 29 mei 2020