Cruciale rol voor huisarts bij PrEP

Wat is de rol van de huisarts bij het tegengaan van hiv-besmettingen met het middel PrEP? Huisartsen lijken nog huiverig om het middel voor te schrijven (NRC, 29-10-2019). De seksHAG ziet hierin juist een cruciale rol weggelegd voor de huisarts (Medisch Contact, 01-10-2019).

Drie maanden nadat PrEP via GGD’en beschikbaar is gekomen voor homoseksuele mannen met een verhoogd risico op hiv, dreigen toch veel mannen moeilijk aan PrEP te komen. Sommige GGD’en zitten al vol of zijn nog niet begonnen met de PrEP-regeling, ook blijkt de terughoudendheid van huisarts om het middel voor te schrijven toegenomen.

Volgens seksHAG-voorzitter Peter Leusink is de huisarts een belangrijke schakel in het tegengaan van hiv-besmettingen met het succesvolle middel PrEP bij mannen die seks hebben met mannen (Medisch Contact).
“De huisarts buitenspel laten, is geen handige zet”, stelt ook huisarts en seksHAG-bestuurslid Jan van Bergen in NRC. „De huisarts is de primaire zorgverlener, dáár zullen mensen met klachten en vragen komen.” Volgens hem kan juist de huisarts helpen bij het bereiken van de kwetsbare groepen, die niet uit zichzelf naar de GGD stappen.

Lees meer